รายละเอียดเกี่ยวกับเรา - School Travel Manager

รายละเอียดเกี่ยวกับเรา

LiveZilla Live Chat Software

School Travel Manager เป็นระบบที่ตอบโจทย์ของคุณได้อย่างครอบคลุม ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านขณะเดินทางเป็นอันดับแรก ด้วยระบบของเราที่ ไม่ใช่แค่เพียงระบบติดตามการเดินทางเท่านั้น ความหลากหลายในการใช้งานของแอพพลิเคชั่น และเครื่องมือของเราทำให้ School Travel Manager เป็นระบบติดตามและตรวจสอบ ยานพาหนะที่ครอบคลุมการใช้งานมากที่สุดในวันนี

เกี่ยวกับ School Travel Manager

เป้าหมายหลักของ School Travel Manager คือการปกป้องสิ่งที่มีค่ามากที่สุดของผู้ปกครอง - นั่นคือบุตรหลานของท่าน

บริษัทเรามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยและองค์กร School Travel Manager มีพนักงานประจำกว่า 40 คนซึ่งมีพนักงานสัญชาตินานาชาติ 20 คน สาขาอื่น ของเรามีอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา บริษัทเราเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียน BOI (Board of Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ eCoachManager เป็นระบบที่รถโดยสารทั่วโลกใช้อยู่ปัจจุบัน

School Travel Management คืออะไร?

School Travel Manager เป็นระบบที่ตอบโจทย์ของคุณได้อย่างครอบคลุม ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านขณะเดินทางเป็นอันดับแรก ด้วยระบบของเราที่ไม่ใช่แค่เพียงระบบติดตามการเดินทางเท่านั้น ความหลากหลายในการใช้งานของแอพพลิเคชั่นและเครื่องมือของเราทำให้ School Travel Manager เป็นระบบติดตามและตรวจสอบยานพาหนะที่ครอบคลุมการใช้งานมากที่สุดในวันนี

เราใช้ระบบการยืนยันตัวตนผู้โดยสารที่ขึ้นและลงรถด้วยการ สแกนข้อมูลบัตรอาร์เอฟไอดี ซึ่งช่วยให้ผู้ปกครองและโรงเรียนมั่นใจได้ว่านักเรียนได้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังสามารถทราบได้ว่ารถและนักเรียนเดินทางอยู่ที่ไหนเมื่อใด School Travel Manager ตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างเต็มรูบแบบ อีกทั้งระบบยังมีความยืดหยุ่น สามารถปรับการรายงานการแจ้งเตือนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้

School Travel Manager ตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างเต็มรูบแบบ

ระบบยังมีความยืดหยุ่น

สามารถปรับการรายงานการแจ้งเตือนให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานได้

โรงเรียนสามรถส่งข้อความถึงพนักงานขับรถและผู้ปกครองได้ตลอดเวลาเมื่อบุตรหลานของตนเจ็บป่วย ผู้ปกครองยังสามารถแจ้งระบบได้ว่านักเรียนจะหยุดเรียนโดยระบบจะรายงานการขึ้นและลงรถให้กับโรงเรียนและผู้ปกครองทราบทุกครั้ง นี่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความระบบความปลอดภัยที่ผู้ใช้งานจะได้รับ

School Travel Manager ช่วยให้โรงเรียนยกระดับความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางด้วยรถโรงเรียน อีกทั้งยังรายงานพฤติกรรมการใช้งานของพนักงานขับรถว่าถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่