เกี่ยวกับ School Travel Manager - ระบบการติดตามสำหรับโรงเรียน

เกี่ยวกับ School Travel Manager

School Travel Manager เป็นระบบการติดตามยานพาหนะและตรวจสอบการเดินทางที่ครอบคลุมการใช้งานสำหรับการรับส่งนักเรียนมากที่สุด ด้วยระบบสากลที่รองรับการใช้งานได้ทั่วทุกมุมโลกซึ่งใช้ระบบคลาวด์ สามารถปรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา
LiveZilla Live Chat Software

School Travel Manager ทำอะไรได้บ้าง?

School Travel Manager เป็นระบบที่ตอบโจทย์ของคุณได้อย่างครอบคลุม ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านขณะเดินทางเป็นอันดับแรก ด้วยระบบของเราที่ไม่ใช่แค่เพียงระบบติดตามการเดินทางเท่านั้น ความหลากหลายในการใช้งานของแอพพลิเคชั่น และเครื่องมือของเราทำให้ School Travel Manager เป็นระบบติดตามและตรวจสอบยานพาหนะที่ครอบคลุมการใช้งานมากที่สุดในวันนี

เราใช้ระบบการยืนยันตัวตนผู้โดยสารที่ขึ้นและลงรถด้วยการสแกนข้อมูลบัตรอาร์เอฟไอดี ซึ่งช่วยให้ ผู้ปกครองและโรงเรียนมั่นใจได้ว่านักเรียนได้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังสามารถทราบได้ว่ารถและนักเรียนเดินทางอยู่ที่ไหนเมื่อใด

 
  • มีการอัพเดทสม่ำเสมือ

    ระบบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น