Monitor App (th) | School Travel Manager

Monitor App (th)

LiveZilla Live Chat Software

“Monitor App” ของ School Travel Managerเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่ช่วยให้สามารถติดต่อหรือให้คำแนะนำกับพนักงานขับรถได้ แต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนและพนักงานขับรถอีกด้วย

 
แอพพลิเคชั่นนี้ได้รวบรวมเครื่องมือที่ โรงเรียน พนักงานขับรถ และ ผู้ปกครอง ต้องการเอาไว้อย่างครบถ้วน รวมไปถึง:

 

แบ่งการทำงานเฉพาะส่วน - เพิ่ม/ลบ

ได้ตามการใช้งานการรายงานพฤติกรรมเกี่ยวกับผู้โดยสาร - ปฏิบัติตามหน้าที่ในการดูแล

ข้อความเรียลไทม์ - จากโรงเรียนไปจนถึงคนขับรถในกรณีฉุกเฉิน

สามารถส่งข้อความที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ - คนขับจึงไม่จำเป็นจะต้องรับโทรศัพท์ในขณะที่ขับขี่

ระบบตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะก่อนเดินทางโดยพนักงานขับรถ และรายงานผลตามเวลาจริงให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ข้อมูลตารางงาน

ระบบสแกนเพื่อยืนยันตัวตนของนักเรียน ทำให้พนักงานขับรถ ผู้ปกครอง และโรงเรียน ทราบว่าใครขึ้นหรือลงจากรถแล้วบ้าง

โรงเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของยานพาหนะแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลา

ตั้งค่าการเตือนได้ เช่น เวลารับ/ส่งนักเรียน

จะตรวจสอบจุดรับส่งนักเรียนในแต่ละจุด - มีใครขึ้นหรือลงจากรถ

ให้ข้อมูลโดยละเอียดของนักเรียน - เช่น เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นต้น

ใช้ระบบ GPS นำเส้นทาง - เพื่อให้คนขับทราบตำแหน่งที่อยู่ของนักเรียน

มีระบบที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนได้ลงจากรถแล้ว

รายงานประสิทธิภาพการทำงานของคนขับ ดูว่าทำตามกฏของ KPI หรือไม่

การตรวจสอบความเร็วของรถยนต์ในแบบเรียลไทม์ - เพิ่มความปลอดภัยสำหรับนักเรียนและพนักงานขับรถ

การแจ้งเตือน - เพื่อตรวจสอบได้ว่าพนักงานขับรถได้ปฏิบัติตามกฎจราจรหรือไม่

แอปพลิเคชันและเครื่องมือเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้โรงเรียนทราบว่าเด็กนักเรียนของพวกเขาอยู่ที่ไหนระหว่างการเดินทาง และยังสามารถตรวจสอบประวัติการเดินทางย้อนหลังได้อีกด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนจนถึงจุดหมายปลายทาง