Third Party Compliance | School Travel Manager

Third Party Compliance

LiveZilla Live Chat Software

ไม่ใช่ทุกโรงเรียนจะมีรถรับส่งนักเรียนเป็นของตัวเอง และเมื่อบริษัทรถโดยสารที่ได้จ้างอยู่นั้นไม่สามารถพาไปยังจุดหมายที่ต้องการได้ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตาม การใช้บริการบริษัทรถโดยสารจากภายนอก (บุคคลที่3) จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

สิ่งนี้สำคัญยังไง?

โรงเรียนนานาชาติในแต่ละสาขาจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสาขาหลัก โดยแต่ละโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบจัดการระบบขนส่งของตนเอง เมื่อเกิดเหตุขัดข้องจะต้องแจ้งข้อมูลไปยังสาขาหลักเพื่อจัดจ้างระบบการขนส่งจากภายนอก

สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไร?

School Travel Manager สามารถแก้ปัญหาเหตุขัดข้องจากการขนส่ง เพียงกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขให้กับบริษัทขนส่ง รวมไปถึงการจัดการตารางงานหรือกำหนดว่าบริษัทขนส่งประเภทใดที่สามารถเข้าถึงโรงเรียนได้ เป็นต้น

บุคคลที่สามจะได้รับการควบคุมและจัดการเช่นเดียวกับบริษัทขนส่งอื่นๆ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยของนักเรียนอันเป็นเป้าหมายหลักของเรา